Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Vad kostar det att bli medlem i NBT?

Föreningen beslutar på årsstämman vad kostnaden ska vara för det kommande verksamhetsåret.

.

Vem kan bli medlem i NBT?

Alla kan bli medlem. Företag, privatpersoner och organisationer som är intresserade av branschen och produkter och stödjer föreningens verksamhet och kan acceptera våra stadgar.

.

Vilka är de viktigaste användningsområdena för brandskyddat trä?

Invändiga vägg- och takytor i bostäder, utrymningsvägar och samlingslokaler - Utvändiga beklädnader (förutsatt att brandskyddet är väderbeständigt, se fråga 7) - Fartyg och off-shore anläggningar

.

Vilka är högsta brandtekniska klasser som kan uppnås för brandskyddat trä?

Ytskikt klass B-s1,d0, tändskyddande beklädnad klass K210, B-s1,d0 och fasadbrandprov enligt SP Fire 105 - Högre brandmotstånd för bärande och avskiljande träkonstruktioner

.

Vilken miljöpåverkan har brandskyddat trä?

Användningen av brandskyddat trä som del av ett helt system (t ex en byggnad) resulterar i färre bränder och minskade utsläpp vid bränder, som generellt sett är en stor miljöfara. Användningen av brandskyddat trä bidrar därmed till ökad säkerhet för människor. Brandskyddat trä innehåller normalt inte samma ämnen som flamskyddade syntetiska polymerer, där halogener, främst brom, inte är miljövänliga. Innehållet i brandskyddsmedel kan variera mellan olika tillverkare. För mer information, hänvisas till tillverkarnas miljödeklarationer.

.

What is fire-resistant wood?

Wood treated with so called fire retardant by impregnating or coating to reach a higher fire resistance classification than untreated wood.

.